Ẩm thực Miền Nam

Tôi dám chắc rằng rất nhiều người cũng nhầm như tôi, tưởng rằng tên món này xuất phát từ Trung Quốc, là của người Tàu. Nhưng rồi tôi cứ thắc mắc rằng ít khi thấy người Tàu ăn món này, mà nguyên liệu để dùng cho...

Bài đăng: 153

Quốc gia: Việt Nam

Originating from the central region, banh xeo (literally sizzling pancakes) has become a favorite snack to many southerners. It is cheap, simple to make and if made right, has a mouthwatering crispiness that fe...

Bài đăng: 153

Quốc gia: Việt Nam

Phân trang